Manh Diện Đại Nhân

Fall In Love With Him (2021)

Nội dung phim

Được lựa chọn cẩn thận bởi Sariel toàn năng, Tần Tán, Tư Không Minh, Nhan Mộng và Bạch Trạch, đã được chọn để nhận danh hiệu “Mr. Thời gian". Không có ký ức của riêng họ, bốn người đàn ông rất đặc biệt này được giao nhiệm vụ thu hoạch tình yêu, gia đình và tình bạn của A104, khu vực trên thế giới mà họ đã được chỉ định. Về công việc của họ, tất cả họ, liên tục vượt qua con đường với Hướng Linh Nhi, một cô gái thường xuyên gặp nguy hiểm. Trong khi không ai trong số họ có thể nhớ về Linh Nhi, tất cả họ không thể không rung động, cảm giác rằng cô bằng cách nào đó có liên hệ với họ.

Xem thêm