Ore dake Haireru Kakushi Dungeon

The Hidden Dungeon Only I Can Enter, Special training in the Secret Dungeon (2021)

Nội dung phim

Noir là con trai của một tiểu quý tộc với rất ít tên gọi ngoài lời mời làm việc — mà anh ta đã bị hủy bỏ trước khi anh ta có thể bắt đầu ngày đầu tiên của mình. Tuy nhiên, anh ta có một đặc điểm hiếm có: khả năng ma thuật để tham khảo ý kiến ​​của một nhà hiền triết vĩ đại, ngay cả khi việc sử dụng kỹ năng khiến anh ta đau đầu khủng khiếp! Không chắc chắn về tương lai của mình, anh ta đến gặp nhà hiền triết để xin lời khuyên về cách tiến lên phía trước và được dẫn đến một ngục tối bí mật chứa đầy những con thú quý hiếm và vật phẩm phép thuật. Tại đây, Noir sẽ đào tạo, đúc kết kinh nghiệm và sự giàu có, cho đến khi anh ta đủ sức mạnh để thay đổi số phận của mình.

The Hidden Dungeon Only I Can Enter on Twitter: "Happy Family ✨… "

Xem thêm